1

V skup odgajivača koza Srbije u Kumanu, subota 9. novembar 2019.g.