1

Pomoćnik ministra poljoprivrede Aleksandar Bogićević sa saradnicima posetio je opštinu Bujanovac.

Prema planu, poseta je počela sastankom u Veterinarskoj stanici u Bujanovcu, a nastavljena je obilaskom farme svinja u selu Baraljevac, vlasnika Srećka Jordanovića, ujedno i direktora novoosnovane stočarske zadruge Bujanovčanka. Sproveden je i radni obilazak vinarije Stari dani.