1

Stefanija Anđelković,  savetodavac PSSS Kragujevac: Akreditacija novih mera i izmena liste prihvatljivih troškova za IPARD

Zvaničnim putem Evropska komisija je informisala Republiku Srbiju u vezi sa odobrenjem o
zaključivanju Sporazuma o finansiranju za sprovođenje budžeta za Meru 7 i Meru 9 IPARD II Programa.
Ovo odobrenje za Republiku Srbiju podrazumeva i ispunjavanje određenih uslova, na kojima će se raditi u narednom periodu.
Za Meru 7 (Diverzifikacija poljoprivrednih gazdinstava i razvoj poslovanja) postoji veliko interesovanje i u toku su pripreme za njeno sprovođenje. Pravilnik za Meru 7 je u postupku usvajanja, a u pripremi je i vodič za potencijalne korisnike.
Mera 9 (Tehnička pomoć) namenjena je prevashodno IPARD Upravljačkom telu i omogućiće uspešnije sprovođenje IPARD II Programa kroz organizaciju edukacija i informativnih kampanja, pripremu i distribuciju promotivnog materijala, dobijanje ekspertske pomoći i sl.
Građanima Srbije IPARD fond je dostupan za širok spektar različitih investicija u sektoru poljoprivredne proizvodnje i prerade poljoprivrednih proizvoda, a od sada i u sektoru ruralnog turizma. Stalna misija IPARD Upravljačkog tela je da IPARD II Program bude prilagođen realnim potrebama potencijalnih korisnika. Kako bi IPARD II Program bio dodatno unapređen, a postupak podnošenja zahteva pojednostavljen, IPARD Upravljačko telo je u saradnji sa IPARD Agencijom i Evropskom komisijom pripremilo Treću izmenu liste prihvatljivih troškova. Ova lista čini sastavni deo pravilnika svih akreditovanih IPARD mera i biće dostupna objavom javnih poziva.
Uneto je nekoliko značajnih izmena u Listu prihvatljivih troškova, kao i par tehničkih promena radi otklanjanja nedoumica kod korisnika i boljeg pojašnjenja investicija koje su prihvatljive. Naime, grupa investicija koja se odnosi na podizanje, restruktuiranje i konverziju vinograda, izbrisana je iz Liste prihvatljivih troškova, dok je u okviru svakog sektora u Meri 3 dodata grupa investicija za izgradnju sistema za snabdevanje vodom i pripremu vode za dalje tehnološke procese.
Takođe, u okviru Mere 1, u sektoru voća i povrća, potencijalni korisnici koji planiraju izgradnju plastenika ili staklenika, za koje nije potrebna građevinska dozvola koju izdaju lokalne samouprave, od sada će moći da konkurišu za ove investicije pod novom šifrom, čime se olakšava ispravno popunjavanje zahteva za odobravanje projekta.
U okviru jednog sektora, potencijalni IPARD korisnici mogu da konkurišu za više grupa investicija. Za voćarsku proizvodnju ova mogućnost je naročito značajna, gde se u okviru jednog zahteva može konkurisati za nabavku sadnog materijala, pripremu zemljišta, nabavku mehanizacije, kao i za nabavku sistema za navodnjavanje i zaštitu od grada.
Strategijom razvoja vinarstva i vinogradarstva u Srbiji za period 2020-2030.godine predviđen je cilj da se površine pod vinogradima u Srbiji godišnje povećavaju za 750-1000 hektara. Zato je neophodno da se već u 2020. godini krene u zasnivanje novih i proširenje postojećih vinograda. S obzirom na to da realizacija investicija podržanih IPARD fondom, ne može biti otpočeta pre dobijanja rešenja o odobrenju projekta, na predlog Saveza vinara i vinogradara Srbije, investicije koje se odnose na podizanje, restruktuiranje i konverziju vinograda prestale su da budu dostupne kroz IPARD II Program. Na ovaj način omogućeno je vinarima i vinogradarima da podršku za navedene investicije ostvare u okviru nacionalnih mera ruralnog razvoja, kod kojih se realizaciji investicije može pristupiti odmah i na taj način – ovaj sezonski posao obaviti na vreme.
Vinarima i vinogradarima podrška iz IPARD programa je i dalje dostupna za druge tipove investicija. Proizvođačima iz sektora vinarstva i vinogradarstva IPARD sredstava su ipak i dalje dostupna, pa tako u okviru Mere 1 i Mere 3, oni mogu da ostvare podršku za nabavku opreme i mehanizacije, ali i za izgradnju i opremanje vinarija. Vinari i vinogradari, na ovaj način, moći će da dobiju odgovarajuću podršku u pravo vreme, kako bi investicije u koje ulažu mogli da realizuju bez poteškoća.

3

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here