1

Prof. dr Bratislav Pesić – Savet za odgajivače stoke II

Sve češća polemika i komentarisanje da domaće životinje i kućni ljubimci mogu da prenesu bolest na čoveka, i da zaraženi čovek može da prenese bolest životinjama, navodi nas da još jednom prokomentarišemo neke ranije donesene zaključke.

Kako je već ranije potvrđeno, pangolini prokrijumčareni u Kinu su životinje koje nose viruse, a koji su usko povezani sa onim koji je danas zahvatio čitav svet. Pangolini, ili ljuskavci, povezani su  sa virusom koji je izazvao pandemiju.

Vekovna bliskost čoveka i životinja dovela je do mogućnosti prenosa infektivnih agenasa između životinja i ljudi. Bolesti koje čovek dobija od bolesnih i/ili naizgled zdravih životinja, nazivaju se zoonoze. Naziv ovih bolesti potiče od grčkih reči zoon, što znači životinja i reči nosos, što znači bolest. Uzročnici zoonoza mogu biti bakterije, virusi, rikecije, gljive i paraziti.

Praksa nije pokazala da je kod ovakvih bolesti  čovek preneo virus na životinju. Ali na osnovu činjenice da je tehnološko-inžinjerska revolucija dovela do velikih promena u društvu, nije isključeno da su i virusi, u svojim strukturnim proteinima, doživeli promene, pa na taj način mogu izazvati neke nove promene.

U vezi s tim, preporučujemo vlasnicima domaćih životinja i kućnih ljubimaca da održavaju dobru higijenu koja podrazumeva pranje ruku pre i posle dodirivanja životinja i njihove hrane i zabranu ljubljenja kućnih ljubimaca. Obolele osobe treba da izbegavaju konakt sa životinjama i kućnim ljubimcima, a ako otkriju promene u zdravstvenom stanju životinja, trebalo bi da odmah obaveste veterinara i nadležni specijalistički veterinarski institut.

Osim održavanja higijene, vlasnicima životinja se savetuje da ne budu preterano zabrinuti, ali da ne puštaju životinje na ispašu ili van objekata, i da ne napuštaju svoje ljubimce.

 

3

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here