1

Milena Mitić, Zadruga Gradac voće, Gradašnica kod Leskovca