1

Radomir Bušatović , direktor PSSS Kruševac na Sajmu ruralnog turizma u selu Rudno na Goliji