1

Aleksandar Veličković asistent Toplička akademija: Studenti praktična znanja lako primenjuju

Pored teorije, praksa je ono što učenicima i studentima upotpunjuje stečeno znanje. O tome se dosta vodi računa na Topličkoj akademiji strukovnih studija, odseku za poljoprivredno prehrambene studije u Prokuplju. Sve ono što studenti nauče na predavanjima kasnije primenjuju u laboratorijama na akademiji kaže profesor Aleksandar Veličković, master inžinjer prehrambene tehnologije. Veličković koji je kao profesor angažovan na predmetima poznavanje tehnologije mesa, mikrobiologija hrane, tehnika gotove hrane i tehnikasušenja i hlađenja kaže da studenti sve iz teorije i prakse u laboratorijama kasnije mogu da primenjuju na svojim gazdinstvima ili firmama. Pored znanja i prakse studenti sa Odseka za poljoprivredno prehrambene studije u Prokuplju stiču i rutinu i svakodnevnu naviku za primenjivanje celokupnog postupka za rad u proizvodnji ili na gazdinstvu.

3

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here