1

Uspešno održan  nacionalni naučni skup u Novom Sadu

Nacionalni naučni skup pod nazivom „Uticaj promene klime na iskorišćavanje genetskog potencijala vinove loze održan je u svečanoj Sali Matice srpske u Novom Sadu, a razmatrani su ključni aspekti očuvanja i adaptacije lokalnih sorti vinove loze na aktuelne izazove klimatskih promena. Skup su organizovali Institut za primenu nauke u poljoprivredi i Matica srpska, a rezultate istraživanja predstavili su predstavnici 14 uglednih naučno-istraživačkih institucija Srbije. Naučni skup je ugostio više od 120 učesnika, među kojima su istraživači, stručnjaci, predstavnici ministarstva, poljoprivrednih strudnih i savetodavnih sluibi, proizvodači vina i drugi relevantni akteri iz oblasti vinogradarstva, vinarstva, genetike vinove loze i klimatskih promena.

3

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here