Radomir Radošević, koordinator tržišta, Mlekara Homolje

Širenje sirovinske baze kao uslov uspeha