1

Prof. dr Bratislav Pešić – Savet za stočare I

Proglašenjem vanrednog stanja, direktno ili indirektno, pogođene su i sve grane poljoprivrede.
Stočari imaju najveći problem kod planiranja muže, ali i ispaše stoke. Svi oni koji se bave
nomadenjem i kod kojih ispaša čini osnovu njihove proizvodnje suočiće se sa ozbiljnim
problemima ukoliko se ne prilagode novonastaloj situaciji. Dok će stočari koji se bave
intenzivnom proizvodnjom i uglavnom koriste objekte zatvorenog tipa, razmišljati samo o
realizaciji svojih finalnih proizvoda.

Sve ređe možemo videti grla na ispaši u leskovačkom kraju, a i šire. Intenziviranje
poljoprivredne proizvodnje i traganje za isplatljivijim poslovima u poljoprivredi uslovili su
smanjivanje broja gajenih domaćih životinja, ali istovremeno i uvećanje broja grla kod pojedinih stada i krda, u domaćinstvima intenzivnih poljoprivrednih proizvođača.
Trenutna aktuelna situacija i prilagođavanje merama zabrane kretanja, neće mnogo
pogoditi leskovačke stočare, jer nomadenje nije zastupljeno toliko u našim krajevima
koliko u ravnicama Vojvodine ili na visoravnima Peštera.
U vezi sa time preporučujemo vlasnicima gajenih životinja da svoju proizvodnju u
narednom period baziraju na sistemu štalskog držanja uz poboljšanje zoohigijenskih
uslova u stajama, pre svega temeljnijeg mehaničkog čišćenja, pranja i dezinfekcije objekta,
kao i podizanja nivoa higijene, pre svega higijene muže mleka. Pranje ruku muzača i
dezinfekcija opreme suvom parom su takođe preporučene mere.
Pored pomenutog, preporučuje se ređa komunikacija i manipulacija sa životinjama, kao i
mešanje životinja sa drugim životinjama koje se nalaze na gazdinstvu.

3

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here