1

РЕГИОНАЛНА ПРИВРЕДНА КОМОРА НИШАВСКОГ, ПИРОТСКОГ И ТОПЛИЧКОГ УПРАВНОГ ОКРУГА У САРАДЊИ СА ЕМИСИЈОМ АГРОЈУГ И ПОЉОПРИВРЕДНОМ СТРУЧНОМ И САВЕТОДАВНОМ СЛУЖБОМ НИШ ОРГАНИЗУЈУ ОНЛАЈН ВИДЕО КОНФЕРЕНЦИЈУ:

РУРАЛНИ ТУРИЗАМ НА ЈУГУ СРБИЈЕ – У СУСРЕТ ИПАРДУ

четвртак, 04.juni 2020. 11 часова

АГЕНДА

– Рурални туризам у функцији развоја руралних подручија Србије
Проф. др Драго Цвијановић, декан Факултета за туризам и угоститељство из Врњачке Бање

– Агротуризам – пројеkат усмерен kа развоју руралних подручја југа Србије
Тематске области:
1. Агротуризам-производ пројекта ЛАНДС
2. Партнери на пројекту
3. Предности пројекта
4. Отклањање неповољних чиниоца ради имплементације пројекта
Проф. др Небојша Златковић, Академија Jужна Србија одсек за пољопривредно-прехрамбене студије Прокупље

– Програм оспособљавања чланова домаћинства за управљање субјеkтом у области агротуризма
Тематске области:
1. Kреирање курсева
2. Листе курсева
3. Начин извођења курсева
4. Обука и сертификација
Проф. др Братислав Пешић, Академија Jyжна Србија одсек за пољопривредно-прехрамбене студије Прокупље

– Микробиолошки препарати у функцији производње здравствено безбедоносне хране
Проф. др Горица Цвијановић, декан Факултета за биофарминг, Бачка Топола

– ИПАРД Мера 7 – подршка развоју руралног туризма
Мр Јасмина Миљковић, шеф Управљачког тела ИПАРД Оперативне структуре и начелник Одељења за рурални развој, Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде
Дарија Лауш, Управљачко тело – Сектор за рурални развој
Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде

– Законски услови за пружање угоститељских услуга у угоститељским објектима за смештај, за исхрану и пиће и национални услови за категоризацију угоститељских објеката за рурални туризам;
– Улога и обaвeзe Mинистaрства тргoвинe, туризмa и тeлeкoмуникaциja односно Сeктoрa туристичкe инспeкциje као Техничког тела за прoвeру испуњeнoсти услoвa из oблaсти туризмa и угoститeљскe дeлaтнoсти прoписaних нaциoнaлним прoписимa
Вера Божић Трефалт – помоћник министра, Mинистaрство тргoвинe, туризмa и тeлeкoмуникaциja – Сeктoр туристичкe инспeкциje
Весна Стојановић – туристички инспектор, Mинистaрство тргoвинe, туризмa и тeлeкoмуникaциja – Сeктoр туристичкe инспeкциje

Молимо да пристуство на Конференцији пријавите на адресу е-поште info@agrojug.rs или телефонским путем на бр. 061/ 4563-149;

Линк за учешће на Конференцији послаћемо до четвртка у 9 часова

Учесници Конференције имаће могућност да директно постављају питања и добију одговоре.

3

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here