1

Onlajn Konferencija: RURALNI TURIZAM NA JUGU SRBIJE – U SUSRET IPARDU , četvrtak 4. jun 11 h

 

РЕГИОНАЛНА ПРИВРЕДНА КОМОРА НИШАВСКОГ, ПИРОТСКОГ И ТОПЛИЧКОГ УПРАВНОГ ОКРУГА У САРАДЊИ СА ЕМИСИЈОМ АГРОЈУГ И ПОЉОПРИВРЕДНОМ СТРУЧНОМ И САВЕТОДАВНОМ СЛУЖБОМ НИШ ОРГАНИЗУЈУ ОНЛАЈН ВИДЕО КОНФЕРЕНЦИЈУ:

РУРАЛНИ ТУРИЗАМ НА ЈУГУ СРБИЈЕ – У СУСРЕТ ИПАРДУ

04.06.2020.    11 часова

 АГЕНДА

Рурални туризам у функцији развоја руралних подручија Србије

Проф. др Драго Цвијановић, декан Факултета за туризам и угоститељство из Врњаче Бање

Агротуризам – пројеkат усмерен kа развоју руралних подручја југа Србије

Тематске области:

  1. Агротуризам-производ пројекта ЛАНДС
  2. Партнери на пројекту
  3. Предности пројекта
  4. Отклањање неповољних чиниоца ради имплементације пројекта

Проф. др Небојша Златковић, Академија Jужна Србија одсек за пољопривредно-прехрамбене студије Прокупље

Програм оспособљавања чланова домаћинства за управљање субјеkтом у области агротуризма

Тематске области:

  1. Kреирање курсева
  2. Листе курсева
  3. Начин извођења курсева
  4. Обука и сертификација

Проф. др Братислав Пешић, Академија Jyжна Србија одсек за пољопривредно-прехрамбене студије Прокупље

Микробиолошки препарати у функцији производње здравствено безбедоносне хране

Проф. др Горица Цвијановић, декан Факултета за биофарминг, Бачка Топола

ИПАРД Мера 7 – подршка развоју руралног туризма

Мр Јасмина Миљковић, шеф Управљачког тела ИПАРД Оперативне структуре и начелник Одељења за рурални развој, Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде

Дарија Лауш, Управљачко тело – Сектор за рурални развој

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде

Законски услови за пружање угоститељских услуга у угоститељским објектима за смештај, за исхрану и пиће и национални услови за категоризацију угоститељских објеката за рурални туризам;

Улога и обaвeзe Mинистaрства тргoвинe, туризмa и тeлeкoмуникaциja односно Сeктoрa туристичкe инспeкциje као Техничког тела за прoвeру испуњeнoсти услoвa из oблaсти туризмa и угoститeљскe дeлaтнoсти прoписaних нaциoнaлним прoписимa

Вера Божић Трефалт – помоћник министра, Mинистaрство тргoвинe, туризмa и тeлeкoмуникaциja – Сeктoр туристичкe инспeкциje

Весна Стојановић – туристички инспектор, Mинистaрство тргoвинe, туризмa и тeлeкoмуникaциja – Сeктoр туристичкe инспeкциje

Молимо да присуство на Конференцији пријавите на адресу е-поште            info@agrojug.rs или телефонским путем на бр. 061/ 4563-149;

Линк за  учешће на Конференцији послаћемо до четвртка у 9 часова

Учесници Конференције имаће могућност да директно постављају питања и добију одговоре.

3

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here