NAJAVA – prof.dr. Cvijan Mekić – V skup kozara u Kumanu 2019.