Dejan Tonić, direktor PSSS Prokuplje – Drugi dani prokupca u Prokuplju