Božo Joković, direktor Složene zadruge Naši voćari: Kako prevazilazimo krizu?