Zoran Krstić, pčelar – SAVET PČELARIMA ZA NOVEMBAR