1

Влада Републике Србије усвојила је на данашњој седници Уредбу о
расподели подстицаја у пољопривреди и руралном развоју у 2020. години,
који су конципирани тако да на оптималан начин подржавају недовољно
развијене области пољопоривредне производње, као и подручја са отежаним
условима рада у пољопривреди и то унапређењем конкурентности
пољопривредних газдинстава.
Због утицаја на остале секторе, пољоприврада је од изузетног значаја за
развој привреде, с обзиром на то да директно или индиректно запошљава око
петину запосленог становништва у Републици Србији. Уредбом је прописано
да ће се средства распоређивати за програмске активности или пројекте –
директна плаћања, мере руралног развоја, кредитну подршку у
пољопривреди и посебне и ИПАРД подстицаје. Директна плаћања, која ће
бити расподељена у одговарајућим укупним износима, односиће се на
премије, подстицаје за производњу и регресе. Мерама руралног развоја
предвиђена је подршка програмима који се односе на унапређење
конкурентности, очување и унапређење животне средине и природних
ресурса, диверсификацију дохотка и побољшање квалитета живота у
руралним подручјима, као и припрема и спровођење локалних стратегија
руралног развоја. Подстицајем кроз кредитну подршку, омогућиће се
пољопривредним произвођачима да дођу до финансијских средстава из
банкарских извора под повољнијим условима од тржишних. За спровођење
ове уредбе обезбеђена су средста у укупном износу од 36.701.800.000 динара.

3

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here