Uroš Delić, Fondacija Divac – donacije učenicima poljoprivrednih škola