U Nišu održana radionica na temu izrade programa razvoja turizma u organizaciji SKGO

U niškom hotelu Nju siti je održana druga od četiri planirane radionice na temu izrade programa razvoja turizma i raazvoja turističkog proizvoda u jedinicama lokalne samouprave koju je uspešno organizovala Stalna konferencija gradova i opština. Vrhunski predavači i veoma zanimljive, konkretne teme privukle su pažnju predstavnika više od trideset opština istočne i južne Srbije. Tematski predavanja su obuhvatila Metodologiju programa razvoja proizvoda, strategijske alate za formulisanje strateških ciljeva, mera i instrumenata, kao izazove i rešenja pri izradi programa razvoja turizma i turističkih proizvoda, a podrazumevano je u dobrom delu i interaktivno učešće, koje se veoma dobro pokazalo na primerima iz prakse. Radionice se realizuju u okviru Programa „Partnerstvo za dobru lokalnu samoupravu“ koji podržava Vlada Švajcarske.