1

Trodnevna obuka o turizmu u Babušnici – kategorisano više od 60 kreveta!

U Babušnici se organizuje trodnevna radionica za poboljšanje i promociju turističke ponude i smeštajnih kapaciteta, kao i obuka za pisanje projekata i apliciranje za sredstva kod domaćih i inostranih izvora finansiranja. Predavanja na ove teme će održati doktor Branko Krasojević u prostorijama sportsko-rekreativnog centra. Podsetimo da opština Babušnica u poslednjih nekoliko godina značajna sredstva na konkursima izdvaja za razvoj ruralnog turizma, što se odražava na značajno povećanje registrovanih smeštajnih kapaciteta. Tako je ove godine broj kategorisanog smeštaja u privatnom vlasništvu i seoskim turističkim domaćinstvima prešao broj od 60 kreveta, sa daljom tendencijom rasta. U Turističkoj organizaciji i lokalnoj samoupravi Babušnice se nadaju da će ova oblast u narednom periodu još brže napredovati.