1

Tatjana Teodosijević, Fejsbuk Pijaca niška friška: Prodaja proizvoda poljoprivrede na internetu