Svetlana Kijevčanin, USAID Projekat za konkurentnu privredu Saradnja sa Institutom za prehrambenu tehnologiju i biohemiju Poljoprivrednog fakulteta u Beogradu