1

Savetovanje Inovacije u voćarstvu u četvrtak 2. februara na Poljoprivrednom fakultetu u Beogradu

Poljoprivredni fakultet u Beogradu, Katedra za voćarstvo, organizuje 2. februara 8. Savetovanje ”Inovacije u voćarstvu” sa temom: Savremene mere za unapređenje čuvanja voća. Savetovanje će se održati od 8.30 časova u Velikoj sali Poljoprivrednog fakulteta, a predavanja će održati eminentni stručnjaci iz oblasti voćarstva. Neke od tema o kojima će biti reči na savetovanju su Primena savremenih mera u voćarskoj proizvodnji u cilju poboljšanja kvaliteta i trajašnosti plodova, Bolesti voća posle berbe, Uticaj proređivanja na kvalitet ploda jabuke nakon čuvanja, Protokoli upravljanja hladnjačama i mere ublažavanja u borbi protiv fizioloških poremećaja voća sa različitim potencijalom skladištenja idr. Kotizacija za učešće na savetovanju iznosi 2.000 dinara i obuhvata predavanja, zbornik radova i ručak. Savetovanje u Beogradu na Poljoprivrednom fakultetu će omogućiti dalji napredak voćarstva kao profitabilne grane poljoprivrede.

3

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here