Sanja Ličanin, student prodekan Poljoprivrednog fakulteta u Beogradu