1

Prvi upisni rok u toku na Topličkoj akademiji strukovnih studija u Prokuplju

U toku je prvi upisni rok na Topličkoj akademiji strukovnih studija u Prokuplju. Sva tri odseka ukupno imaju 406 mesta za upis budućih studenata na budžetu. Ove godine Toplička akademija strukovnih studija, kao akreditovana državna ustanova, proširila je mogućnoti studenata otvaranjem novog Odseka za medicinske studije. Predaja dokumenata je do petka 30. juna i još uvek ima slobodnih mesta na studijskom programu sva tri odseka na budžetu. Toplička akademija strukovnih studija u Prokuplju time dobija epitet studija državnih mogućnosti.