Prof. dr Slađana Golubović: Veoma važna analiza zemljišta!

Na Odseku za poljoprivredno prehrambene studije u Prokuplju već 10 godina postoji akreditovana laboratorija koja obavlja analizu zemljišta i slične analize, a jedina su strukovna visokoškolska ustanova koja od ministarstva ima ovlašćenje za rad i ispitivanje zemljišta. Profesorka Slađana Golubović naglašava da je kada se radi zasnivanje višegodišnjeg zasada veoma bitno uzorkovanje zemljišta pa čak i otvaranje pedološkog profila jer su u pitanju velike intervencije, a rezultati analize daju smernice za višegodišnji period. Kod zasnivanja višegodišnjeg zasada bitno je pored osnovnih agrohemijskih parametara da se odrade osnovni parametri fizičkih osobina, pre svega mehanički sastav odnosno tekstura zemljišta. Profesorka Golubović dodaje da analiza zemljišta nije neophodna samo za poljoprivredne proizvođače već su važne za ispitivanje deponija, parkova, velikih vodenih tokova, kosina na autoputevima i dr.

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here