1
prof. dr Miroslav Milutinović predsednik opštine Crveni Krst: Za atarske puteve 9 miliona
dinara
Gradska opština Crveni krst, kao i ostale Niške opštine dobile su po novom statutu grada ingerencije da mogu da uređuju nekategorisane , odnosno atarske puteve. U budžetu opštine za uređenje puteva izdvojeno je 3 miliona dinara ali su zbog epidemije korona virusa ova sredstva ostala neiskorišćena te će prema rečima predsednika opštine prof. dr Miroslava Milutinovića za 2021. godinu sredstva za ovu namenu iznositi 9 miliona dinara. Predsednik opštine milutinović kaže je prioritet uređenje puteva ka zabačenim brdskim selima i da će u toku godine biti uređeno 5 do 6 puteva. Opština Crveni krst ima najviše sela u odnosu na druge gradske opštine te će i sredstva iz budžeta za 2021. godinu biti povećana za razvoj poljoprivrede, kaže Milutinović.

ПРИКАЖИ МАЊЕ