Prof. dr Dejan Davidović : Dobri rezultati su spoj znanja i prakse

 

Edukacija mladih ljudi u današnje vreme jako je kompleksan i zahtrevan posao. To najbolje znaju prosvetni radnici, a posebno profesori koji predaju stručne predmete. Jedan od njih je i profesor prehrambene tehnologije sa Visoke poljoprivredno prehrambene škole u Prokuplju koji naglašava da se dobri rezultati postižu isključivo spojem znanja i prakse. Prehrambena tehnologija je prema rečima profesora jedna kompleksna i zahtevna struka gde od primarne proizvodnje treba napraviti gotov proizvod spreman za konzumiranje. Tehno ekonomski aspekt je presudan jer bez nauzčnih dostignuća i sticanja znanja u ustanovi kakva je i VPPŠ Prokuplje ne može se biti uspešan proizvođač i tome se posebna pažnja posvećuje u ovoj školi.

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here