Pozdravna reč Prof. dr Draga Cvijanovića za II konferenciju o agroturizmu u Prokuplju 9. juna