Oliver Aleksić Udruženje Mladi poljoprivrednici Srbije: Važnost pravilnog tretmana opasnog otpada

Projekat Inicijativa za tretman opasnog otpada – EU standardno odgovorno sprovode udruženja Mladi poljoprivrednici Srbije (MPS) u saradnji sa Centrom za savremenu edukaciju i komunikaciju (CSEK) u okviru programa podrške „Snažno zeleno”. U okviru projekta održana je informativno-edukativna tribina pod nazivom „Uticaj ambalažnog otpada, neutrošenih pesticida i neutrošenih rastvora pesticida na životnu sredinu i obradivo zemljište“, sa ciljem da informiše i edukuje poljoprivredne proizvođače o pravilnom postupanju sa otpadom, nastalog nakon tretiranja biljnih kultura sredstvima za zaštitu bilja.  Projekat Inicijativa za tretman opasnog otpada krenuo je sa lokalnog nivoa, kaže Aleksić i dodaje da će u okviru njega biti realizovano više aktivnosti koje će se ticati edukacije proizvođača i saradnje sa lokalnim samoupravama. Oliver Aleksić, član UO udruženja Mladi poljoprivrednici Srbije kaže da će projekat biti proširen i na regionalni i nacionalni nivo u naredne 3 godine, a do kraja februara biće organizovana još jedna tribina i dve radne grupe.

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here