Na Skupštini Zadružnog saveza Vojvodine za predsednicu izabrana magistarka Jelena Nestorov Bizonj

Na Skupštini Zadružnog saveza Vojvodine, održanoj u petak 27. avgusta održanoj u Novom Sadu, za predsednicu saveza na period od 2021. do 2026. godine je izabrana magistarka Jelena Nestorov Bizonj, dosadašnja sekretarka i vršioc dužnosti predsednice. Diplomirala je Ekonomskom fakultetu, magistrirala na Poljoprivrednom fakultetu smer Ekonomika poljoprivrede, a trenutno je na doktorskim studijama Ekonomskog fakulteta u Subotici. Mr Jelena Nestorov Bizonj u Zadružnom savezu Vojvodine zaposlena je od 1998. godine, a od 2003. do avgusta 2021. godine obavljala je funkciju sekretara Saveza. Dugogodišnjim radom u Zadružnom savezu Vojvodine dala je doprinos u afirmisanju zadružnog pokreta u Vojvodini i šire, a učestvovala je kao član radne grupe u Ministarstvu privrede u izradi više Nacrta Zakona o Zadrugama, među kojima je poslednji Nacrt na osnovu kojeg je usvojen aktuelni Zakon o zadrugama iz 2015. godine.

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here