Miloš Lilić, direktor Turističke organizacije opštine Bela Palanka