1

Гулан: Ускоро нови програм помоћи задругама!

Ускoрo сe oчeкуje нови програм помоћи земљорадничким задругама  којим ће са 500 милиона динара бесповратних средстава бити обухваћене и три нове врсте задруга. Реч је о онима које се баве сеоским туризмом, старим занатима и домаћом радиношћу, али и онима чији су оснивачи посебно осетљиве друштвене групе. За ове три врсте нових задруга, предвиђен је износ до 7,5 милиона динара по задрузи, док ће за старе земљорадничке и пољопривредне задруге бити издвојено до 15 милиона динара по задрузи, наглашава члан Националног тима за препород села Србије, Бранислав Гулан. Задруге које се баве старим занатима и народном радиношћу ће бити обухваћене новом помоћи државе.