Frida Bauman, Savez udruženja odgajivača koza i ovaca Srbije, u poseti Sloveniji