dr Rade Jovanović, direktor Instituta za primenu nauke u poljoprivredi: Savetovanje o digitalizaciji