Aleksandar Radojević savetnik za životnu sredinu Jagodina: Opasnosti nepropisnog odlaganja otpada

Aleksandar Radojević savetnik za životnu sredinu Jagodina: Opasnosti nepropisnog odlaganja otpada

U velikoj Sali Pomoravskog okruga održana je informativno-edukativna tribina pod nazivom „Uticaj ambalažnog otpada, neutrošenih pesticida i neutrošenih rastvora pesticida na životnu sredinu i obradivo zemljište“, sa ciljem da informiše i edukuje poljoprivredne proizvođače o pravilnom postupanju sa otpadom, nastalog nakon tretiranja biljnih kultura sredstvima za zaštitu bilja. Aleksandar Radojević, stručni savetnik na poslovima zaštite životne sredine kaže da grad podržava ovaj i slične projekte . Aleksandar Radojević bavi se metodologijom, tj evidencijom divljih deponija te se prilikom obraćanja osvrnuo upravo na temu nepropisnog odlaganja otpada. Radojević kaže da lokalna samouprava radi na sanaciji divljih deponija ali da stanovništvo nema dovoljno razvijenu svest o štetnosti nepravilnog odlaganja otpada.

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here