Aleksandar Bogicević, pomoćnik ministra poljoprivrede – Mladi poljoprivrednici Srbije – Skupština u Jagodini 4.1.2020.